greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนทางจักรยาน โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC038


ป้ายเตือนทางจักรยาน โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC038

จำนวนผู้เข้าชม : 524 คน

ป้ายเตือนทางจักรยาน โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC038


รายละเอียด

ป้ายเตือนทางจักรยาน โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC038

ราคา : 10500-12500 .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนทางจักรยานโซล่าเซลล์
- แผงโซ่ล่าเซลล์ 10 วัตต์ 18V
- แบตเตอรี่ 12V 12Ah 
- ขนาด 60x100 ซม.
-หลอดไฟ4กลุ่ม กลุ่มล่ะ 25 หลอด
-หลอด LED lutra bright ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 800000/ป้าย
-หลอกใสกันน้ำ สามารถกระจายแสงทำให้เห็นชัดมากขึ้นตอนกลางวัน
หลักการทำงาน ป้ายจะกระพริบทั้งวันทั้งคืน  เมื่อวันที่ : 2017-11-24 10:49:07


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green