greeninnovation.co.th=> ป้ายเตือนความปลอดภัย


ป้ายเตือนความปลอดภัย

ถุงวัดทิศทางลม รหัสสินค้า GSW002

ถุงวัดทิศทางลม รหัสสินค้า GSW002


ถุงวัดทิศทางลม รหัสสินค้า GSW002

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ถุงวัดทิศทางลมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:36:40
ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน รหัสสินค้า GSW016

ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน รหัสสินค้า GSW016


ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน รหัสสินค้า GSW016

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายกล่องไฉุกเฉินแบบ 1 หน้า หรือ 2 หน้า
ขนาด1.30ม.x32ม.x12ม.
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:35:02
ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้าและหน้าเดียว รหัสสินค้า GSW015

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้าและหน้าเดียว รหัสสินค้า GSW015


ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินแบบสองหน้าและหน้าเดียว รหัสสินค้า GSW015

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน แบบ สองหน้าและหน้าเดียว Fire Emergency ของ Super saveดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:32:28
ป้ายจุดนัดรวมพล รหัสสินค้า GSW011

ป้ายจุดนัดรวมพล รหัสสินค้า GSW011


ป้ายจุดนัดรวมพล รหัสสินค้า GSW011

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายจุดนัดรวมพลดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:32:07
ป้ายเครื่องหมายห้าม และ เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย รหัสสินค้า GSW013

ป้ายเครื่องหมายห้าม และ เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย รหัสสินค้า GSW013


ป้ายเครื่องหมายห้าม และ เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย รหัสสินค้า GSW013

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายเครื่องหมายห้าม และ เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:31:52
ป้ายไฟทางออก ทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา AEC รหัสสินค้า GSW014

ป้ายไฟทางออก ทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา AEC รหัสสินค้า GSW014


ป้ายไฟทางออก ทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา AEC รหัสสินค้า GSW014

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายไฟทางออก ทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา AEC แบบไฟ LED

กล่องไฟทางออก ทางหนีไฟ ป้ายบอกทางชนิดมีแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่แห้ง ใช้ขณะไฟฟ้าดับได้นาน 3 ชั่วโมง มีสัญลักษณ์ให้เลือกที่เหมาะกับพื้นที่ใช้งานเพื่อความปลอดภัยของระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดี อาคารนั้น

ควรมีการติดตั้งโคมไฟฟ้า ป้ายทางออกที่ เหนือประตูทางออก และ ควรมีโคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่

มองจากจุดที่เราอยู่เห็นได้ในระยะไม่เกิน 24 เมตร

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:31:22
ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา รหัสสินค้า GSW018

ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา รหัสสินค้า GSW018


ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 4ภาษา รหัสสินค้า GSW018

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน
  
ป้ายอลูมิเนียม
- ขนาด 20x30cm.
- ขนาด 30x45cm.

 แบบป้ายสะท้อนแสง
 แบบป้ายเรืองแสง


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:30:40
ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 3ภาษา รหัสสินค้า GSW019

ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 3ภาษา รหัสสินค้า GSW019


ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน 3ภาษา รหัสสินค้า GSW019

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายประตูทางออก ประตูทางหนีไฟฉุกเฉิน
  
 ป้ายอลูมิเนียม
 - ขนาด 20x30cm.
 - ขนาด 30x45cm.

 แบบป้ายสะท้อนแสง
 แบบป้ายเรืองแสง
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 16:30:10
ป้ายจราจร รหัสสินค้า GT024

ป้ายจราจร รหัสสินค้า GT024


ป้ายจราจร รหัสสินค้า GT024

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายจราจร 
รับสั้่งรับทำป้ายจราจร หลายแบบหลายขนาด
-แบบธรรมดา
-แบบไฟกระพริบหร้อมแผงโซล่าเซลล์
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:56:01
ป้ายขนส่งสารเคมี,ป้ายแขวนวาล์ รหัสสินค้า GSW012

ป้ายขนส่งสารเคมี,ป้ายแขวนวาล์ รหัสสินค้า GSW012


ป้ายขนส่งสารเคมี,ป้ายแขวนวาล์ รหัสสินค้า GSW012

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายขนส่งสารเคมี,ป้ายแขวนวาล์ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:55:34
ป้ายเครื่องหมายเตือน รหัสสินค้า GSW009

ป้ายเครื่องหมายเตือน รหัสสินค้า GSW009


ป้ายเครื่องหมายเตือน รหัสสินค้า GSW009

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายเครื่องหมายเตือน ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:54:34
ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW008

ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW008


ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW008

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะความปลอดภัยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:53:55
ป้ายความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW010

ป้ายความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW010


ป้ายความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW010

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายความปลอดภัยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:53:35
ป้ายสถิติความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW006

ป้ายสถิติความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW006


ป้ายสถิติความปลอดภัย รหัสสินค้า GSW006

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายสถิติความปลอดภัยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:53:04
ป้ายพับสามเหลี่ยม รหัสสินค้า GSW005

ป้ายพับสามเหลี่ยม รหัสสินค้า GSW005


ป้ายพับสามเหลี่ยม รหัสสินค้า GSW005

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายพับสามเหลี่ยมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:52:11
ป้ายเครื่องหมายบังคับ รหัสสินค้า GSW001

ป้ายเครื่องหมายบังคับ รหัสสินค้า GSW001


ป้ายเครื่องหมายบังคับ รหัสสินค้า GSW001

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายเครื่องหมายบังคับดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:50:34
ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ รหัสสินค้า GSW003

ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ รหัสสินค้า GSW003


ป้ายกล่องไฟฉุกเฉิน/ทางหนีไฟ รหัสสินค้า GSW003

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ไฟฉุกเฉิน / ทางหนีไฟ  ติดตั้งตามแบบที่กำหนด
ของส่วนอาคาร หรือ สถานประกอบการโดยทั่วไป
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 15:48:19
ป้ายตั้งพื้น รหัสสินค้า GSW004

ป้ายตั้งพื้น รหัสสินค้า GSW004


ป้ายตั้งพื้น รหัสสินค้า GSW004

ประเภท : ป้ายเตือนความปลอดภัย

รายละเอียด

ป้ายตั้งพื้นดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-07-25 14:32:43