greeninnovation.co.th=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - ทหารไทยชื่อบัญชี : Green Innovation Trading&AService co.,Ltd

เลขที่บัญชี : 622-2-16200-7

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 038-455-256 , Line ID : Greeninno.green