greeninnovation.co.th=> ป้ายเตือนแบบมาตรฐานจราจร -> ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง รหัสสินค้า GT28


ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง รหัสสินค้า GT28

จำนวนผู้เข้าชม : 5523 คน

 ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง รหัสสินค้า GT28


รายละเอียด

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง รหัสสินค้า GT28

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายเตือนแบบมาตรฐานจราจร

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
 -วัสดุแผ่นเหล็กซิงค์ ขนาด (60x60cm),(75x75cm),(90x90cm)
     ผนึกสะติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
 - 3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
 - VHIP Prismatic Type9
 - HIP Prismatic Type4
 
**สินค้าผลิตในประเทศไทย สินค้าราคาโรงงานทั้งปลีก/ส่ง**  เมื่อวันที่ : 2022-04-18 10:52:21


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949
Line ID : Greeninno.green