greeninnovation.co.th=> วัสดุอุตสาหกรรม -> ล้อโพลียูรีเทน รหัสสินค้า GLM024


ล้อโพลียูรีเทน รหัสสินค้า GLM024

จำนวนผู้เข้าชม : 6065 คน

 ล้อโพลียูรีเทน  รหัสสินค้า GLM024


รายละเอียด

ล้อโพลียูรีเทน รหัสสินค้า GLM024

ราคา : 0 .-

ประเภท : วัสดุอุตสาหกรรม

ล้อโพลียูรีเทนแกนเหล็ก ล้อสำหรับงานทั่วไป - ล้อเหล็ก - ล้อยูรีเทน - ล้อไนลอน - ล้ออีวีเอ - ล้อยางหุ้มกะทะ ล้อสำหรับอุตสาหกรรม - ล้อยางสีดำ - ล้อเหล็ก - ล้อยูรีเทนแกนเหล็ก - ล้อยูรีเทนแกนอลูมิเนียม - ล้อไนล่อน - ล้อยางสีเทาแกนไนล่อน - ล้อทีพีอี ล้อสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก - ล้อยาง - ล้อเหล็ก - ล้อยูรีเทนแกนเหล็ก - ล้อไนล่อน มีทุกขนาดหลายแบบตามที่ต้องการความพอใจ


  เมื่อวันที่ : 2018-08-06 15:44:57


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949
Line ID : Greeninno.green