greeninnovation.co.th=> LED lighting technology -> โคมซาลาเปา LED 18w


โคมซาลาเปา LED 18w

จำนวนผู้เข้าชม : 3489 คน

โคมซาลาเปา LED 18w


รายละเอียด

โคมซาลาเปา LED 18w

ราคา : .-

ประเภท : LED lighting technology

หลอดไฟโคมซาลาเปา LED 18w เป็นหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานต่อเนื่องอย่างยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ สามารถใช้งานแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เลย  เมื่อวันที่ : 2018-07-24 15:44:05


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green