greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC023


ป้ายเตือนระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC023

จำนวนผู้เข้าชม : 1354 คน

ป้ายเตือนระวังรถไฟ โซล่าเซลล์  รหัสสินค้า GSC023


รายละเอียด

ป้ายเตือนระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC023

ราคา : 12000-13000 .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ 
ชุดป้ายเตือนระวังรถไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ LED กระพริบ
ประกอบด้วย
1. แผงโซลาร์เซล 15W    
2. แบตเตอรี่ Sealed Lead Acid 12V / 12A
3. ชุดกล่องควบคุม    microcontroller   
4. ป้ายไฟ LED ระวังรถไฟ ขนาด 90 cm X 120cm 
 5. Steel Box 7*7*7 inch      
6. หลอด LED lutra bright ค่าความสว่าง 1312000/ป้าย                          
7. หลอกใสกันน้ำ สามารถกระจายแสงทำให้เห็นชัดมากขึ้นตอนกลางวัน                                       
รายละเอียดป้าย ระวังรถไฟ 
·       กลุ่มหลอดไฟกระพริบสีแดง 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 40 ดวง (Light A)
·       กลุ่มหลอดไฟกระพริบสีแดง 4 กลุ่ม ไม่น้อยกว่า 100 หลอด (Light B)
·       พื้นป้ายสีขาวสะท้อนแสง
·       พื้น เหลี่ยมกรีนสีเหลืองสะท้อนแสง
·       พื้นตัวเลขและตัวอักษรสีดำ
·       พื้นหลังตัวอักษรสะท้อนแสงสีเหลือง-เหลืองฟูลออเรสเซนต์
การทางาน
ป้ายเตือนระวังทางสามแยก พลังงานแสงอาทิตย์ เวลากลางวัน กลุ่มไฟ Aจะกระพริบ (อัตรา
45 – 75 ครั้ง / นาที)
เวลากลางคืน กลุ่มไฟ A และ B จะกระพริบสลับกัน เป็นจังหวะ กลุ่มไฟ A กระพริบ 2 ครั้ง กลุ่มไฟ B จะกระพริบ 1 ครั้ง สลับกัน(อัตรา 45 – 75 ครั้ง / นาที)
 
 
  เมื่อวันที่ : 2017-11-24 10:23:22


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green