greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายไฟกระพริบชื้อร้าน/บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC037


ป้ายไฟกระพริบชื้อร้าน/บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC037

จำนวนผู้เข้าชม : 1468 คน

ป้ายไฟกระพริบชื้อร้าน/บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC037


รายละเอียด

ป้ายไฟกระพริบชื้อร้าน/บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC037

ราคา : .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายไฟกระพริบชื้อร้านค้า/บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดป้ายขึ้นอยู่กับลูกค้าระบุแผ่นป้ายอลูมิเนียม
แผงโซล่าเซลล์ 10-20วัตต์
แบตเตอรี่ 10v 10Ah
หลอด LED
  เมื่อวันที่ : 2018-07-20 17:13:57


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green