greeninnovation.co.th=> ผลงาน บริการ ผลิต -> ผลงานโคมสัญญานไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ส่งภาคอีสาน


ผลงานโคมสัญญานไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ส่งภาคอีสาน

จำนวนผู้เข้าชม : 1346 คน

ผลงานโคมสัญญานไฟกระพริบโซล่าเซลล์  ส่งภาคอีสาน


รายละเอียด

ผลงานโคมสัญญานไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ส่งภาคอีสาน

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ผลงาน บริการ ผลิต

ผลงานโคมสัญญานไฟกระพริบโซล่าเซลล์  ส่งภาคอีสาน  ขนาด 300 มม. 186 ดวง มีทั้งแสงสีแดงและแสงสีเหลือง  


  เมื่อวันที่ : 2017-07-19 11:40:35


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green