greeninnovation.co.th=> ผลงาน บริการ ผลิต -> งานถังขยะ 4 คิว เคลือบ Fiber Glass @เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี


งานถังขยะ 4 คิว เคลือบ Fiber Glass @เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม : 169 คน

งานถังขยะ 4 คิว เคลือบ Fiber Glass @เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี


รายละเอียด

งานถังขยะ 4 คิว เคลือบ Fiber Glass @เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ผลงาน บริการ ผลิต

งานผลิตถังขยะ 4 คิว เคลือบ Fiber Glass ด้านในถัง เทศบาลบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี
รับผลิต จำหน่าย ติดตั้ง โคมไฟกระพริบ ป้ายจราจร รับจัดหาสินค้าที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ราคาย่อมเยา สนใจติดต่อ 038-455-256 E-Mail : green2@greeninnoavtion.co.th Line ID : greeninno.green  เมื่อวันที่ : 2019-11-29 10:58:28


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green