greeninnovation.co.th=> ท่อ


ท่อ

ข้องอ 45 องศา UPVC รหัสสินค้า GP010
UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ในต่างประเทศมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายประเภท อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานของท่ออยู่ที่ +60 องศาเซลเซียส ท่อUPVC มีลักษณะภายนอกคล้ายกับพลาสติก UPVC สีขาวแต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 40 ปีเพื่อให้ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศทั่วโลก และมีการส่วนผสมของสาร UV Stabilizer เพื่อต้านแสง UV และกันความร้อน อีกทั้งยังเพิ่มสาร Titanium Dioxine ซึ่งเป็นธาตุจากโลหะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันซัลเฟต โครงสร้างหน้าตัดของเส้น UPVC เป็นลักษณะ Multi - chamber เพื่อป้องกันความร้อน , กันเสียงรบกวนจากภายนอกและการระบายน้ำ

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2017-05-23 14:18:04แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->