greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> แบตเตอรี่แห้ง Solar Cell รหัสสินค้า GSC01


แบตเตอรี่แห้ง Solar Cell รหัสสินค้า GSC01

จำนวนผู้เข้าชม : 3720 คน

แบตเตอรี่แห้ง Solar Cell รหัสสินค้า GSC01


รายละเอียด

แบตเตอรี่แห้ง Solar Cell รหัสสินค้า GSC01

ราคา : ติดต่อสอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

แบตเตอรี่แห้ง Solar Cell หรือ UPS
แบตเตอรี่แห้ง Solar Call ทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar cell หรือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า ในตอนกลางวันไว้ภายในแบตเตอรี่เปรียบเสมือนถังน้ำที่เก็บน้ำไว้ภายใน และจะถูกดึงออกมาใช้งานตามความ ต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน แบตเตอรี่มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้งานในงานด้าน Solarcell หรือ Wind turbine จะใช้แบตเตอรี่แห้ง Solar Call  ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จลึก สามารถใช้งานความจุของแบตเตอรี่ได้ถึง 70-80% ของความจุแบตเตอรี่
แบตเตอรี่แห้ง Solar Call  ใช้สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า แบตเตอรี่ชนิดนี้ จะสามารถ ชาร์จ กระแสไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ ได้มากกว่าแบตเตอรี่แบบ Lead Acid battery ( แบตเตอรี่รถยนต์ ) ทั่วๆไป ทำให้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง 70%-80% ของความจุแบตเตอรี่ เหมาะกับงานในระบบ Solar cell ,Wind turbine หรือการใช้งานในระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 15Ah
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12Ah
- แบตเตอรี่ ขนาด 12V  8Ah  เมื่อวันที่ : 2019-07-26 14:38:05


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green