greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายให้ชิดซ้าย ขวา โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC015


ป้ายให้ชิดซ้าย ขวา โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC015

จำนวนผู้เข้าชม : 960 คน

ป้ายให้ชิดซ้าย ขวา โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC015


รายละเอียด

ป้ายให้ชิดซ้าย ขวา โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC015

ราคา : 9000-12000 .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายให้ชิดซ้าย ขวา โซล่าเซลล์
ป้ายวงเวียนโซล่าเซลล์
แผงโซล่าเซลล์ 10W  แรงดัน 18V        
- แบตเตอรี่ 12V 12Ah
- ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์  ขนาด 60 cm 
-หลอด LED lutra bright ค่าความสว่าง 1600000/ป้าย
 - หลอกใสกันน้ำ สามารถกระจายแสงทำให้เห็นชัดมากขึ้นตอนกลางวัน  เมื่อวันที่ : 2017-11-24 10:46:43


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green