greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายลดความเร็ว 30 กม. โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC035


ป้ายลดความเร็ว 30 กม. โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC035

จำนวนผู้เข้าชม : 2992 คน

ป้ายลดความเร็ว 30 กม. โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC035


รายละเอียด

ป้ายลดความเร็ว 30 กม. โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC035

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายลดความเร็ว 30 กม. โซล่าเซลล์
- ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์ทำสีอบ
 - ขนาดของป้าย 60x100cm
 - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
  - 3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
  - HIP Prismatic มาตรฐาน
 - แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 - แบตเตอรี่ 12V/15Ah
 - หลอด LED Ultra Brightไม่น้อยกว่า 100 ดวง แสงแดง
 - กล่องควบคุมการกระพริบ Microcontroller 
 - ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 - มีปลอกเลนส์ใส กันน้ำ กันกระแทก
 
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 72-96 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
 
** มีชุดการควบคุมการชาร์ทแบตเตอรี่ มีวงจรป้องกันแบตเตอรี่/ตัดการทำงานเมื่อระดับแรงดันกระแสต่ำกว่า 11V (Over Discharge)***
 
 *สินค้ารับประกัน 1 ปี  ส่งสินค้าทั่วไทย*
   เมื่อวันที่ : 2020-03-16 16:23:54


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green