greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC020


ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC020

จำนวนผู้เข้าชม : 1335 คน

ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC020


รายละเอียด

ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC020

ราคา : 12000-13000 .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์
ชุดป้ายเตือนทางระวังรถไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ LED กระพริบ
ประกอบด้วย
1. แผงโซลาร์เซล 15W
2. แบตเตอรี่ Sealed Lead Acid 12V / 12A

3. ชุดกล่องควบคุม microcontroller
4. ป้าย
เตือนทางระวังรถไฟ  ขนาด 90 cm X 120cm *
5. Steel Box 7*7*7 inch
6. หลอด LED lutra bright ค่าความสว่าง 1312000/ป้าย
7. หลอกใสกันน้ำ สามารถกระจายแสงทำให้เห็นชัดมากขึ้นตอนกลางวัน
รายละเอียดป้ายเตือนทางระวังรถไฟ 
กลุ่มหลอดไฟกระพริบสีแดง 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 40 ดวง (Light A)
พื้นป้ายสีขาวสะท้อนแสง
พื้น วงกลมสกรีนสีแดง
พื้นรูปภาพรถไฟสัดำ
พื้นหลังตัวอักษรสะท้อนแสงสีขียว-เหลืองฟูลออเรสเซนต์
การทางาน
เวลากลางวัน กลุ่มไฟ Aจะกระพริบ (อัตรา 45 – 75 ครั้ง / นาที)
เวลากลางคืน กลุ่มไฟ A จะกระพริบสลับกัน (อัตรา 45 – 75 ครั้ง / นาที)

  เมื่อวันที่ : 2017-11-24 10:08:35


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green