greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC018


ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC018

จำนวนผู้เข้าชม : 3536 คน

ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC018


รายละเอียด

ป้ายเตือนทางระวังรถไฟ โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC018

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนทางรถไฟโซล่าเซลล์ 

- ป้ายกล่องเหล็กชุปซิงค์สีอบ
 - ขนาดของป้าย 90x120cm
 - สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 
    -3M แท้ GRADE DIAMOND Prismatic งานจราจร
    -HIP Prismatic มาตรฐาน
 - แผงโซล่าเซลล์ 15 วัตต์ 
 - แบตเตอรี่  12V/15Ah
 - หลอด LED Ultra Bright
 - หลอด LED 164 ดวง 
 - กล่องควบคุมการกระพริบ  Microcontroller 
 - ค่าความสว่าง 14,000 mcd/หลอด  
 - มีปลอกเลนส์ใสกันน้ำ กันแตก
 * ระยะการมองเห็น 1 กิโลเมตร
 * สามารถทำงานได้ต่อเนื่องมากกว่า 144 ชั่วโมง เมื่อไม่มีแสงแดด
 
** มีชุดการควบคุมการชาร์ทแบตเตอรี่ มีวงจรป้องกันแบตเตอรี่/ตัดการทำงานเมื่อระดับแรงดันกระแสต่ำกว่า 11โวลท์ (Over Discharge)***


 *สินค้ารับประกัน 1 ปี  ส่งสินค้าทั่วไทย*  เมื่อวันที่ : 2020-02-18 11:11:47


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green