greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา รหัสสินค้าGSC030


ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา รหัสสินค้าGSC030

จำนวนผู้เข้าชม : 3155 คน

ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา รหัสสินค้าGSC030


รายละเอียด

ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา รหัสสินค้าGSC030

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา
ขนาดป้าย 120 x 30 เซนติเมตร 
รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
ใช้ไฟได้ตั้งแต่ dc 12 - 24vdc
แบบ รีโมทควบคุมด้านหน้ารถสายยาว 12 เมตร
แบบ รีโมทควบคุมการกระพริบระยะไกล
สติ๊กเกอร์ เหลือง 3M  Prismatic 

ป้ายเตือนลูกศรติดท้ายรถก้างปลา
ขนาดป้าย 55x110 เซนติเมตร 
รูปแบบการวิ่ง ซ้าย กลาง ขวา
ใช้ไฟได้ตั้งแต่ dc 12 - 24vdc
แบบ รีโมทควบคุมด้านหน้ารถสายยาว 12 เมตร
แบบ รีโมทควบคุมการกระพริบระยะไกล
สติ๊กเกอร์ เหลือง 3M  Prismatic 


  เมื่อวันที่ : 2019-08-27 09:23:13


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green