greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายเตือนเกาะกลางถนนลดความเร็ว โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC045


ป้ายเตือนเกาะกลางถนนลดความเร็ว โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC045

จำนวนผู้เข้าชม : 370 คน

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนลดความเร็ว โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC045


รายละเอียด

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนลดความเร็ว โซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC045

ราคา : 12000-13000 .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายเตือนเกาะกลางถนนลดความเร็ว โซล่าเซลล์

- แผงโซล่าเซลล์ 10W       
 - แบตเตอรี่ 12V 12Ah
- กล่องควบคุม microcontroller

- ป้ายอลูมิเนียม  ขนาด 60 cm X 100cm
-หลอด LED ultra bright
 รายละเอียดป้าย ลดความเร็ว 
 
· กลุ่มหลอดไฟสีแดง/สีเหลืองพร้อมปลอกใสกันน้ำ 4 กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 41 ดวง
 
· กลุ่มหลอดไฟพร้อมปลอกใสกันน้ำลูกศร (สีเหลือง/แดง) ไม่น้อยกว่า 90 หลอด
 
·พื้นป้ายสีขาวสะท้อนแสง
 
· พื้น วงกลมสกรีนสีน้ำเงิน
 
· พื้นลูกศรสีขาว
 
· พื้นหลังตัวอักษรสะท้อนแสงสีเหลืองฟูลออเรสเซนต์
 
 การทำงาน
 
· แบบที่1 ไฟกระพริบสลับกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
 
· แบบที่2 ไฟกระพริบกลางวัน4กลุ่มนอกและกลางคืนกระพริบสลับกัน
 
หมายเหตุ สามารถเลือกการพริบของไฟได้ (สติ๊กเกอร์ ไดมอน/EGP)   เมื่อวันที่ : 2017-11-23 14:48:56


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green