greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040


ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040

จำนวนผู้เข้าชม : 1737 คน

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040


รายละเอียด

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์

- แผงโซล่าเซลล์ 20 วัตต์ แบตเตอรี่ 12V
หลอด LED Ultra Bright  แสงสีเหลืองหรือแสงสีแดง
กล่องเหล็กกันน้ำ กล่องควบคุม

- ป้าย ขนาด 30x120cm. ,55x110cm.,45x110cm.,75x150cm.
- เสาเหล็ก 2" สูง 1.5 เมตร


 สามารถปรับรูปแบบการวิ่งได้ 4 รูป  วิ่งซ้าย ,วิ่งขวา,พร้อมกัน,วิ่งออกซ้ายแลัขวา  เมื่อวันที่ : 2019-07-26 14:42:10


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green