greeninnovation.co.th=> ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ -> ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040


ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040

จำนวนผู้เข้าชม : 565 คน

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040


รายละเอียด

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสสินค้า GSC040

ราคา : สอบถาม .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

ป้ายลูกศรเตือนทางก่อสร้างพลังงานแสงอาทิตย์
แผงโซล่าเซลล์ 20 วัตต์ แบตเตอรี่ 12V
หลอด LED 
 ขนาด 30*120cm 55*110cm
  เมื่อวันที่ : 2017-03-08 14:17:40


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 090-551-5627, 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green