แผงโซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC108

จำนวนผู้เข้าชม : 3093 คน

แผงโซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC108


รายละเอียด

แผงโซล่าเซลล์ รหัสสินค้า GSC108

ราคา : .-

ประเภท : ป้ายจราจรโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซล่าเซลล์ (Solarcell) แผงเซลล์แสงอาทิตย์
 
แผงโซล่าเซลล์ (Solarcell) พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ทำหน้าที่ในการ รับพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์นั้นให้ กลายเป็นไฟฟ้า โดยไฟฟ้า จากแผงโซล่าร์เซลล์ นั้น จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และปริมาณไฟฟ้าที่ได้นั้น จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ ความความเข้มของแสงแดดและขนาดกำลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์( วัตต์) แผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดกำลัง( วัตต์ ) มาก ก็จะให้ปริมาณกำลังไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ ที่มีขนาด กำลังไฟฟ้าต่ำ ที่ปริมาณความเข้มแสงที่เท่ากัน
 
โดยไฟฟ้าที่ได้จากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะได้ไฟฟ้าออกมาเป็นไฟฟ้า
DC ซึ่งก็สามารถนำ ไปใช้ได้ โดยตรง ถ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ไฟฟ้า DC แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็น ไฟฟ้า กระแสสลับ จึงต้องผ่านเครื่อง แปลงกระแสไฟฟ้า ( Inverter ) เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับต่อไป
ชนิดของแผง Solarcell
   - Solar cell แบบ อะมอร์ฟัส (Amorphous) หรือเรียกว่าแบบ ฟิมล์บาง ( Thin film)
   - Solar cell แบบ ผลึกซิลิกอนผลึกรวม (Muli Polycrystalline )
   - Solar cell แบบ ผลึกเดี่ยวซิลิกอน ( Single Polycrystalline )
รายละเอียดเพิ่มเติม แผง Solar cell  เมื่อวันที่ : 2020-02-10 15:12:46


โทร : สนใจติดต่อโทร : 038-455256, 061-465-1949 , 087-749-1717
Line ID : Greeninno.green